UPRAVNO VIJEĆE

UPRAVNO VIJEĆE

Sastav članova Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta „Sesvete“

Stjepan Kezerić, predsjednik

Aida Vidović Krilanović

Lucija Franić Novak

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik-Upravno_vijeće_2001.

Zapisnici sa sjednica

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA (2)

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA