PROGRAM RADA I STRATEGIJA RAZVOJA

PROGRAM RADA I STRATEGIJA RAZVOJA NARODNOG SVEUČILIŠTA „SESVETE“ 2018. – 2022.

LINK: PROGRAM RADA I STRATEGIJA RAZVOJA – Download

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba – Centri za kulturu

LINK: Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba – Centri za kulturu