ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka – Download

 

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Zakon o tajnosti podataka