PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVNI OKVIR – UPUTE, SMJERNICE I OBRASCI

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

OBJAVA INFORMACIJA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI IZ PRAVILNIKA USTROJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

 

Službenik za informiranje

Kontakt:

Službenik za informiranje: Aida Vidović Krilanović

e-mail: aida.vidovic-krilanovic@ns-sesvete.hr

Zamjenik službenika za informiranje: Zoran Radovanović

e-mail: zoran.radovanovic@ns-sesvete.hr

VRIJEME KADA SE MOŽE PODNIJETI USMENI ZAHTJEV:

radnim danom (od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati)

 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA ZAGREBA 

LINK na PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA ZAGREBA