TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

U našem Centru za obrazovanje tečajevi stranih jezika temelje se na Zajedničkom referentnom okviru za jezike (ZERO), tj CEFR-u (The Common European Framework of Reference for Languages). Prema ZERU Vijeća Europe razine znanja stranog jezika dijele se na 6 referentnih stupnjeva:

  • A1 – Pripremni stupanj
  • A2 – Temeljni stupanj
  • B1 – Razvojni stupanj
  • B2 – Samostalni stupanj
  • C1 – Napredni stupanj
  • C2 – Vrsni stupanj

Svaki stupanj dijeli se na module , koji zahtijevaju nekoliko semestara učenja, tj. unaprijed definirani broj sati. Trajanje jednog modula je 70 nastavnih sati.
Polaznici se raspoređuju u module prema predznanju.

 

PRIPREMNI ĐAČKI (6. god), ĐAČKI I OMLADINSKI

• trajanje: 66 sati kroz cijelu šk. godinu (20.rujna 2021. – 21.lipnja 2022.)
• dinamika: 2 x 1 šk.sat tjedno

TEČAJEVI ZA ODRASLE

• trajanje: 70 sati – zimski semestar (20.rujna 2021. – 03.veljače 2022.)
• dinamika: 2 x 2 šk. sata tjedno

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

• minimalni broj sati: 10
• dinamika: prema dogovoru

TEČAJEVI ZA UMIROVLJENIKE

  • trajanje: 60 sati (17.rujna 2021. – 13.svibnja 2022.)
  • dinamika: 1 x tjedno 120 min.
  • termin: u jutarnjim satima ili prema dogovoru