MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Renesansni festival Koprivnica

RADIONICA HRVATSKOG TRADICIJSKOG NAKITA POLAZNIKA TEČAJA ETNO NAKITA PRI NARODNOM SVEUČILIŠTU “SESVETE”

Muzeju grada Koprivnice od 15 do 17 sati
Trg Leandera Brozovića 1

3. Dani muzeja grada Koprivnice

IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJA ETNO NAKITA PRI NARODNOM SVEUČILIŠTU “SESVETE”

Muzej grada Koprivnice u 20 sati
Tradicijski nakit Hrvatske u Muzeju grada Koprivnice

IZLOŽBA I RADIONICA – EUROPSKI PARLAMENT –BRUXELLES

„WOMEN BETWEEN URBAN AND RURAL AREA – THE SUCCESS STORY“

Na poziv hrvatskog predstavnika u europskom parlamentu g. Joze Radoša 20 polaznica tečaja etno nakita Narodnog sveučilišta “Sesvete” posjetilo je Europski parlament u Bruxellesu gdje su gostovale sa izložbom svojih radova hrvatskog tradicijskog nakita.

Gostovanje s izložbom etno nakita u Mohaču

14. STUDENOG 2014. – 27. VELJAČE 2015.

Nakon Pečuha, od 14. studenog 2014., sa izložbom etno nakita gostujemo u Muzeju Kanizsai Dorottya u Mohaču u Mađarskoj. Namjera naših domaćina je da izložba ostane otvorena do 15. veljače 2015.

Radionice etno nakita u Mohaču

MUZEJ KANIZSAI DOROTTYA OD 14. DO 16. VELJAČE 2015.

Na poziv gradonačelnik grada Mohača, Józsefa Szekóa, i ravnatelja Muzeja Kanizsai Dorottya, Jakova Ferkova, četiri polaznica tečaja etno nakita pri Narodnom sveučilištu “Sesvete” održale su likovne radionice izrade etno nakita kao dio programa pokladnog godišnjeg festivala u gradu Mohaču u Mađarskoj.

Gostovanje s izložbom etno nakita u Pečuhu

3. – 27. 10. 2014.

Civil Közösségek Háza
7624 Pécs, Szent IStván tér 17.

Izložba polaznica tečaja etno nakita Narodnog sveučilišta “Sesvete” gostovala je od 3. do 27. listopada. 2014. u Kući civilnih udruga u Pečuhu.