FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2022. godinu

Prijedlog financijskog plana 2022.-24.

Financijski plan za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021

SUMARNI PREGLED FP-A ZA 2021. S PROJEKCIJAMA
Izmjene financijskog plana za 2021.

Financijski plan za 2020. godinu

Izvršenje Financijskog plana za 2020.pdf
Izvršenje Financijskog plana za 2020.xls
REBALANS FP-a ZA 2020.
LINK: Financijski plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020..xlsx
Financijski plan 2019-09-23 KONAČNO
LINK: Prijedlog FP-a 2020.
LINK: Obrazac Obrazloženja financijskog plana

Financijski plan za 2019. godinu 2. izmjena

Izvršenje financijskog plana 2019
LINK: Financijski plan za 2019. godinu 2. izmjena
Financijski plan za 2019. 2. izmjena

 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Financijski plan za 2019.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU izmjena

LINK: FP 2019.-izmjena

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

LINK: FP za 2019 – Download
Financijski plan za 2019.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

LINK: FP za 2018 – Download
Financijski plan za 2018. s projekcijama 2019.-2020
Prijedlog FP-a 2018-2020_ (003)

 

Financijski plan za 2018. – 1.izmjene

LINK: Financijski plan za 2018 – Download
1.rebalans FP-a za 2018. s projekcijama 2019.-2020.
2.rebalans FP-a za 2018.

 

Financijski plan za 2018. 

LINK: Financijski plan za 2018 – Download
Financijski plan za 2018. s projekcijama 2019.-2020

 

Financijski plan za 2017. godinu 

LINK: Financijski plan za 2017-2_izmjene – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu

LINK: Financijski plan za 2017 – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu 

LINK: FP ZA 2017 – Download

 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Narodno sveučilište “Sesvete”  omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

 

„Sveučilište“, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

 1. putem službene web stranice „Sveučilišta“:
 • informacije o ustroju informacije o zaposlenicima „Sveučilišta“
 • informacije o aktivnostima „Sveučilišta“
 • informacije o pravnim i drugim aktima „Sveučilišta“
 • informacije o upisu u programe „Sveučilišta“
 • najave i arhiva aktivnosti i programa  „Sveučilišta“
 1. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 2. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
 3. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

 

Radi osiguravanja prava na pristup informacija, „Sveučilište“ je imenovalo SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE.

Kontakt:

Službenik za informiranje: Aida Vidović Krilanović

e-mail: aida.vidovic-krilanovic@ns-sesvete.hr

Zamjenik službenika za informiranje: Zoran Radovanović

e-mail: zoran.radovanovic@ns-sesvete.hr

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

podnosi se:

 1. pisanim putem na poštansku adresu:

Narodno sveučilište “Sesvete”

Trg Dragutina Domjanića 6/1 Sesvete, 10360

 1. putem elektroničke pošte na adresu: info@ns-sesvete.hr
 2. telefonom na slijedeći broj: 01 2002-060
 3. osobno, u službenim prostorijama (tajništvu) „Sveučilišta“

 

VRIJEME KADA SE MOŽE PODNIJETI TELEFONSKI I OSOBNI ZAHTJEV:

radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 10 do 16 sati

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014)

Temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)  tijela javne vlasti dužna su dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja:

 

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

PRAVNI OKVIR – UPUTE, SMJERNICE I OBRASCI

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

OBJAVA INFORMACIJA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE

 

OBRASCI

Obrasci u MS Word formatu:

Obrazac- Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrasci u PDF formatu:

Obrazac-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Obrazac-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA ZAGREBA 

LINK na PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU GRADA ZAGREBA

 

SLUŽBENI UPISNIK

SLUŽBENI UPISNIK 2020. sa Zahtijevam za pristup informacijama

LINK: NA SLUŽBENI UPISNIK

SLUŽBENI UPISNIK NARODNOG SVEUČILIŠTA SESVETE

SLUŽBENI UPISNIK – 2018.

SLUŽBENI UPISNIK – 2019.

SLUŽBENI UPISNIK – 2020

UPISNIK O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA od 20. 6. 2020.

SLUŽBENI-UPISNIK-20 6 2020

 

ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKONI I PRAVILNICI

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Sveučilišta
Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada NSS
Pravilnik o radu

 

Zakon o ustanovama

 

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

 

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

 

Pravilnik o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

 

Kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o zaštiti na radu ( 2012.)
Pravilnik zastite od pozara-z.v.

 

Kolektivni ugovor 01.01.2016_web.
1. dodatak Kolektivnom ugovoru – 16.12.2016.
2. dodatak Kolektivnom ugovoru – 01.01.2017.
3. dodatak Kolektivnom ugovoru 01.01.2018.
4. dodatak Kolektivnom ugovoru 01.01.2019.
5.dodatak Kolektivnom ugovoru 1.1.2020.
6. dodatak kolektivnom ugovoru
7.dodatak Kolektivnom ugovoru
8.dodatak Kolektivnom ugovoru
9. dodatak Kolektivnom ugovoru

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021.

Na linkovima se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2021. godinu.

Financijski izvještaj – NSS 2021

Referentna stranica – NSS 2021

Bilješke uz izvještaj – NSS 2021

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020.

Na linkovima se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2019. godinu.

FINANCIJSKI IZVJESTAJ  ZA 2020.

Referentna stranica

Bilješka

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.

Na linkovima se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2019. godinu.

Referentna stranica

BILANCA

PR-RAS 2019.

RAS-FUNKCIJSKI

VRIO

OBVEZE

Bilješka

FIN.IZVJ.ZA 2019.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.

Na linkovima se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2018. godinu.

Referentna stranica

PR-RAS

RAS funkcijski

Bilanca

Obveze

VRIO

Bilješka

Financ.izvj.za 1-12.2018.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

LINK: BILANCA 31 – Download
LINK: BILJEŠKA – Download
LINK: OBVEZE 01 – Download
LINK: PR-RAS 01 – Download
LINK: P-VRIO 01 – Download
LINK: RAS-FUNKCIJSKI 01 – Download
LINK: REFERENTNA STRANICA – Download

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.

LINK: BILANCA – Download
LINK: OBVEZE – Download
LINK: PR-RAS 2016 – Download
LINK: RAS FUNKCIJSKI – Download
LINK: REFERENTNA STRANICA – Download
LINK: VRIO – Download

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

LINK: Prihodi-Rashodi-2015 – Download
LINK: RAS FUNKCIJSKI – Download
LINK: Referentna stranica – Download
LINK: VRIO – Download
LINK: BILANCA – Download
LINK: Izvještaj o obvezama za 01 – Download

 

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Na linkovima se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2019. godinu.

LINK: Referentna stranica0001 – Download
LINK: BILANCA – Download
LINK: PR-RAS – Download
LINK: OBVEZE – Download
LINK: VRIO – Download