ZELENI KLJUČ – predavanje povodom Svjetskog dana zaštite životinja

Svjetski dan zaštite životinja 4. listopada obilježili smo edukativnim predavanjem ekologinje edukatorice Tee Dorogi koja je predstavila Udrugu BIOM koja djeluje u području zaštite ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, a posebno ptica. Nakon zanimljivog predavanja održali smo edukativnu radionicu za djecu  na otvorenoj sceni Trga Dragutina Domjanića.