Javna nabava

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja Narodnog sveučilišta Sesvete iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili sa njim povezane osobe u sukobu interesa.

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 5. c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, obavještavamo da ravnateljica Narodnog sveučilišta Sesvete, te predsjednik i članovi Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Sesvete ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%. Stoga, nema gospodarskih subjekata s kojima Narodno sveučilište Sesvete kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. c Zakona o javnoj nabavi.

 

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2020.pdf – Download

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave 2019.pdf – Download

Plan nabave za 2018. godinu – 1.izmjene

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjena plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu