Odluke i procedure

Odluke i procedure
ODLUKU O IZMJENAMI STATUTA 2017.
Odluka o popustu na ulaznice za nezaposlene
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o proceduri izdavanja naloga za službeni put i njihov obračun u NSS
ODLUKA O PROCEDURI PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA
Odluka o proceduri sklapanja Ugovora o djelu ili Autorskog ugovora
Pravilnik o korištenju službenog vozila
Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u NSS
Procedura popunjavanja narudžbenica za nabavu roba, usluga ili radova
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u NSS