GDPR

Informacije o korištenju osobnih podataka

LINK: 01_Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba – Download

LINK: Informacije o korištenje osobnih podataka – Download

LINK: Informacije o korištenje osobnih podataka – Download

LINK: Obrazac dopuna i ili promjena osobnih podataka – Download

LINK: Obrazac dopuna i ili promjena osobnih podataka – Download

LINK: Obrazac povlačenja privole za obradu i korištenje osobnih podataka – Download

LINK: Obrazac povlačenja privole za obradu i korištenje osobnih podataka – Download

LINK: Obrazac za podnošenje pritužbe – Download

LINK: Obrazac za podnošenje pritužbe – Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe evidencije o polaznicima programa, projekata, radionica i sl – Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe evidencije o polaznicima programa, projekata, radionica i sl – Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe ispisa predračuna i ili računa – Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe ispisa predračuna i ili računa – Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe provođenja natječaja za prijam u radni odnos ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odonosa – Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe provođenja natječaja za prijam u radni odnos ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odonosa – Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe sastavljanja ugovora i realizacije prava i obveza koje iz istih proizlaze – Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe sastavljanja ugovora i realizacije prava i obveza koje iz istih proizlaze – Download

LINK: Suglasnost za korištenje podataka radi evidencije vezane za pravo na pristup informacijama – Download

LINK: Suglasnost za korištenje podataka radi evidencije vezane za pravo na pristup informacijama – Download