FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2022. godinu

Prijedlog financijskog plana 2022.-24.

Financijski plan za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021

SUMARNI PREGLED FP-A ZA 2021. S PROJEKCIJAMA
Izmjene financijskog plana za 2021.

Financijski plan za 2020. godinu

Izvršenje Financijskog plana za 2020.pdf
Izvršenje Financijskog plana za 2020.xls
REBALANS FP-a ZA 2020.
LINK: Financijski plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2020..xlsx
Financijski plan 2019-09-23 KONAČNO
LINK: Prijedlog FP-a 2020.
LINK: Obrazac Obrazloženja financijskog plana

Financijski plan za 2019. godinu 2. izmjena

Izvršenje financijskog plana 2019
LINK: Financijski plan za 2019. godinu 2. izmjena
Financijski plan za 2019. 2. izmjena

 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Financijski plan za 2019.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU izmjena

LINK: FP 2019.-izmjena

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

LINK: FP za 2019 – Download
Financijski plan za 2019.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

LINK: FP za 2018 – Download
Financijski plan za 2018. s projekcijama 2019.-2020
Prijedlog FP-a 2018-2020_ (003)

 

Financijski plan za 2018. – 1.izmjene

LINK: Financijski plan za 2018 – Download
1.rebalans FP-a za 2018. s projekcijama 2019.-2020.
2.rebalans FP-a za 2018.

 

Financijski plan za 2018. 

LINK: Financijski plan za 2018 – Download
Financijski plan za 2018. s projekcijama 2019.-2020

 

Financijski plan za 2017. godinu 

LINK: Financijski plan za 2017-2_izmjene – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu

LINK: Financijski plan za 2017 – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu 

LINK: FP ZA 2017 – Download