ŠKOLSKA GODINA 2019. / 2020.

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

PRIPREMNI ĐAČKI (6. god), ĐAČKI I OMLADINSKI

• trajanje: 66 sati kroz cijelu šk. godinu (23.rujna 2019. – 17.lipnja 2020.)
• dinamika: 2 x 1 šk.sat tjedno

TEČAJEVI ZA ODRASLE

• trajanje: 70 sati – proljetni semestar (13.veljače 2020. – 18.lipnja 2020.)
• dinamika: 2 x 2 šk. sata tjedno

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

• minimalni broj sati: 10
• dinamika: prema dogovoru

TEČAJEVI ZA UMIROVLJENIKE

  • trajanje: 60 sati (20.rujna 2019. – 22. svibnja 2020.)
  • dinamika: 1 x tjedno 120 min.
  • termin: u jutarnjim satima ili prema dogovoru

UPISI U TEČAJEVE STRANIH JEZIKA ZA ODRASLE TRAJU OD 13.SIJEČNJA – 10.VELJAČE 2020.