ŠKOLSKA GODINA 2019. / 2020.

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

PREDŠKOLSKI (5-7.), ĐAČKI I OMLADINSKI

• trajanje: 66 sati kroz cijelu šk. godinu (23.rujna 2019. – 17.lipnja 2020.)
• dinamika: 2 x 1 šk.sat tjedno

TEČAJEVI ZA ODRASLE

• trajanje: 70 sati – zimski semestar (24.rujna 2019. – 11.veljače 2020.)
• dinamika: 2 x 2 šk. sata tjedno

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

• minimalni broj sati: 10
• dinamika: prema dogovoru

TEČAJEVI ZA UMIROVLJENIKE

  • trajanje: 60 sati (20.rujna 2019. – 22. svibnja 2020.)
  • dinamika: 1 x tjedno 120 min.
  • termin: u jutarnjim satima ili prema dogovoru

Početak nastave 23. rujna 2019.

ZA NAVEDENE GRUPE NASTAVA POČINJE OD 23. RUJNA PREMA RASPOREDU.

U POJEDINIM GRUPAMA JOŠ IMA SLOBODNIH MJESTA.

UPISI U TEČAJEVE OSTALIH JEZIKA PRODUŽUJU SE DO KRAJA RUJNA.