IZLOŽBE

3. Dani muzeja grada Koprivnice

IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJA ETNO NAKITA PRI NARODNOM SVEUČILIŠTU “SESVETE”

Muzej grada Koprivnice u 20 sati
Tradicijski nakit Hrvatske u Muzeju grada Koprivnice

SESVETSKI DANI KULTURE

IZLOŽBA 14081974 PART II.

BORNA DEMEL vs. ALEN MATIJAŠEVIĆ 
Galerija Oblok Knjižnice Sesvete u 19 sati

SESVETSKI DANI KULTURE

DJEČJI LIKOVNI NATJEČAJ IZLOŽBA „LEKTIRA KROZ STRIP“

Galerija dvorane Narodnog sveučilišta „Sesvete“ u 10 i 11 sati 

SMUK – FESTIVAL MLADIH

IZLOŽBA – MKZ MLADI KIPARI ZAGREBA

Galerija OBLOK Knjižnice Sesvete u 19 sati 
Skupinu MKZ Mladi kipari Zagreba čine akademski kipar Petar Ćujo, student viših godina restauracije i kiparstva Luka Krešimir Stipić te studenti viših godina kiparstva Adrian Marok i Ivan Nestić.

„OBOJANA KIŠA“

IZLOŽBA

Radovi djece polaznika radionica će biti izloženi u Galeriji dvorane Narodnog sveučilišta “Sesvete” od 05. ožujka 2018. godine.

SMUK – Sesvetska mladež uzdiže kulturu

IZLOŽBA / IVAN TUDEK – IZBOR RADOVA

Galerija dvorane Narodnog sveučilišta „Sesvete“
Izložba se može razgledati do 21. svibnja 2017.

SMUK – Sesvetska mladež uzdiže kulturu

IZLOŽBA – JELENA PETRIC „TEŽNJE I TVARI“

Galerija OBLOK Knjižnice Sesvete u 19.30 sati
JELENA PETRIC / TEŽNJE I TVARI

SMUK – FESTIVAL MLADIH

IZLOŽBA/REFLEKSIJE/MATEA ČOLAK

Galerija Oblok Knjižnice Sesvete u 18 sati

Gostovanje s izložbom etno nakita u Mohaču

14. STUDENOG 2014. – 27. VELJAČE 2015.

Nakon Pečuha, od 14. studenog 2014., sa izložbom etno nakita gostujemo u Muzeju Kanizsai Dorottya u Mohaču u Mađarskoj. Namjera naših domaćina je da izložba ostane otvorena do 15. veljače 2015.

Gostovanje s izložbom etno nakita u Pečuhu

3. – 27. 10. 2014.

Civil Közösségek Háza
7624 Pécs, Szent IStván tér 17.

Izložba polaznica tečaja etno nakita Narodnog sveučilišta “Sesvete” gostovala je od 3. do 27. listopada. 2014. u Kući civilnih udruga u Pečuhu.