ETNO KUTAK

IZLOŽBA

HRVATSKOG TRADICIJSKOG ŽENSKOG NAKITA OD PERLI

U ponedjeljak, 10. 09. 2018.g u 19.00 sati u Galeriji Oblok otvorena je izložba hrvatskog tradicijskog ženskog nakita od perli kojeg je izradilo 25 polaznica tečaja pri Narodnom sveučilištu “Sesvete”.

Renesansni festival Koprivnica

RADIONICA HRVATSKOG TRADICIJSKOG NAKITA POLAZNIKA TEČAJA ETNO NAKITA PRI NARODNOM SVEUČILIŠTU “SESVETE”

Muzeju grada Koprivnice od 15 do 17 sati
Trg Leandera Brozovića 1

3. Dani muzeja grada Koprivnice

IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJA ETNO NAKITA PRI NARODNOM SVEUČILIŠTU “SESVETE”

Muzej grada Koprivnice u 20 sati
Tradicijski nakit Hrvatske u Muzeju grada Koprivnice

IZLOŽBA I RADIONICA – EUROPSKI PARLAMENT –BRUXELLES

„WOMEN BETWEEN URBAN AND RURAL AREA – THE SUCCESS STORY“

Na poziv hrvatskog predstavnika u europskom parlamentu g. Joze Radoša 20 polaznica tečaja etno nakita Narodnog sveučilišta “Sesvete” posjetilo je Europski parlament u Bruxellesu gdje su gostovale sa izložbom svojih radova hrvatskog tradicijskog nakita.

Gostovanje s izložbom etno nakita u Mohaču

14. STUDENOG 2014. – 27. VELJAČE 2015.

Nakon Pečuha, od 14. studenog 2014., sa izložbom etno nakita gostujemo u Muzeju Kanizsai Dorottya u Mohaču u Mađarskoj. Namjera naših domaćina je da izložba ostane otvorena do 15. veljače 2015.

Radionice etno nakita u Mohaču

MUZEJ KANIZSAI DOROTTYA OD 14. DO 16. VELJAČE 2015.

Na poziv gradonačelnik grada Mohača, Józsefa Szekóa, i ravnatelja Muzeja Kanizsai Dorottya, Jakova Ferkova, četiri polaznica tečaja etno nakita pri Narodnom sveučilištu “Sesvete” održale su likovne radionice izrade etno nakita kao dio programa pokladnog godišnjeg festivala u gradu Mohaču u Mađarskoj.

Gostovanje s izložbom etno nakita u Pečuhu

3. – 27. 10. 2014.

Civil Közösségek Háza
7624 Pécs, Szent IStván tér 17.

Izložba polaznica tečaja etno nakita Narodnog sveučilišta “Sesvete” gostovala je od 3. do 27. listopada. 2014. u Kući civilnih udruga u Pečuhu.