ART TERAPIJA ZA DJECU I ODRASLE

ZA DJECU I ODRASLE

Tijekom godine 1 x 2 sata tjedno
Cijena: 1.600,00 (8 x 200,00 kn)
Ukupno 60 sati
Stručna voditeljica: Marija Lopac, mag.lik.edu.

Art terapija je vrsta psihoterapije gdje na indirektan, ekspresionistički način radimo na sebi. U ekspresivnoj art terapiji pomoću likovnog , glazbenog, scenskog ili plesnog rada dobivamo bolji uvid i razradu emotivnog problema koji nas muči. Dokazano je da kroz igru, znači kroz kreativnost najviše liječimo sebe ili druge. Ekspresivna art terapija počiva upravo na tome. Ne postoji više u radu samo psihoterapeut i klijent , već tzv trokut rada – klijent/ rad/ psihoterapeut (praktičar). Pomoću drugih tehnika u psihoterapiji (gestalt, integrativna, tjelesno orijentirana, realitetna) na likovnom djelu vidimo puno toga više nego što je klijent voljan svjesno ispričati.

Radionice art terapije namijenjene su svima koji imaju potrebu pozabaviti se sa time; rad na sebi kroz uvid o problemu te likovno / scensko ekspresivno izražavanje. Prethodno likovno znanje nije bitno.

Bitno je da se ISKLjUČIVO može raditi u malim grupama zbog intimnosti procesa. Maksimalno grupa od 5, polaznika. Bilo koje dobi (u različitim grupama, tj.jedna grupa za mlađe školske, druga za starije itd.). Također je moguće raditi i individualnu art terapiju 1:1.

Radionice vodi akademska slikarica ( mag.edu lik.kulture ) Marija Lopac, koja ima preko 15 godina iskustva u likovnim radionicama i pedagoškom radu. Član HDLUa i ZSUHa. Polaznik edukacije iz ekspresivne art terapije.

 

Kontakt: ROBERTA TOPOLOVEC PULKO, stručna suradnica za likovnu djelatnost

E-mail: roberta.topolovec-pulko@ns-sesvete.hr