ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKONI I PRAVILNICI

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Sveučilišta
Pravilnik o radu
Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

 

Zakon o ustanovama

 

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

 

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

 

Pravilnik o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

 

Kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

 

Rezultati poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020.

 

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o zaštiti na radu ( 2012.)
Pravilnik zastite od pozara-z.v.

 

Kolektivni ugovor 01.01.2016_web.
1. dodatak Kolektivnom ugovoru – 16.12.2016.
2. dodatak Kolektivnom ugovoru – 01.01.2017.
3. dodatak Kolektivnom ugovoru 01.01.2018.
4. dodatak Kolektivnom ugovoru 01.01.2019.
5.dodatak Kolektivnom ugovoru 1.1.2020.
6. dodatak kolektivnom ugovoru