ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKONI I PRAVILNICI

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Sveučilišta

 

Pravilnik o radu

 

Zakon o ustanovama

 

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

 

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

 

Pravilnik o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

 

Pravilnik o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi