Loading Events

« All Events

prigodna radionica

Utorak, 9. veljače 2021.-Utorak, 16. veljače 2021.

Fašnik

Kako ove godine zbog epidemioloških  mjera nismo u mogućnosti održati zajednička kreativna druženja u sklopu programa prigodnih radionica, foto opisom predstavljamo jednu Fašničku ideju izrade maske u tehnici mozaika.

Mozaik je stara slikarska tehnika ukrašivanja zidova, podova, svodova i kupola ornamentalnim ili figuralnim kompozicijama sastavljenima od kvadratnih ili višekutnih raznobojnih kockica od kamena, glazirane keramike, staklene paste, cigle, sedefa, kovine ili plastike. Kockice se slažu u žitku žbuku, kit ili cement, a kada se podloga skrutne, mozaik se polira i brusi, što pridonosi čvrstoći i trajnosti djela. U tehnici mozaika također se izrađuju ikone, nakit, obredne maske. Kod figuralnih i raskošnih ornamentalnih kompozicija mozaik se izvodi prema unaprijed nacrtanom ili naslikanome predlošku (kartonu).

U antici su bile poznate dvije tehnike izradbe mozaika: opus tessellatum (tehnika slaganja kockica nejednake veličine) i opus vermiculatum (sitne kockice uglavnom jednake veličine, često od dragocjena kamena, međusobno čvrsto sljubljene da se ne naziru rubovi i međuprostori). Podni mozaik izrađivao se pretežito od kamenih kockica, a zidni mozaik od staklenih. Inkrustiranje skupocjenoga mramora i raznobojnoga kamenja naziva se venecijanski mozaik, a izrađivao se osobito u doba renesanse i baroka.

Tehniku hobby art mozaika već smo imali prilike upoznati na našim radionicama. Ona je primijenjiva na različitim predmetima u kombinaciji sa akril pastom, a rezultati su uvijek dobri i zanimljivi, a najvažnije je, da su djeca zadovoljna sa svojim kreativnim postignućima.

U nadi da će ova situacija uskoro proći možda se vidimo na kreativnom druženju gdje možemo tehniku mozaika primijeniti u ukrašavanju pisanicama.

Roberta Topolovec Pulko, akad.slikarica, stručni suradnik za likovne djelatnosti