SVE O 3D ISPISU

RADIONICA DIGITALNE PROIZVODNJE

Tijekom školske godine 1 x 2 šk. sata tjedno

Cijena: 800,00 kn (4 x 200,00 kn)

Radionica počinje prema dogovoru kad se prijavi dovoljan broj polaznika.

Za djecu od 12 godina.

 

Radionica 3D ispisa podrazumijeva edukativnu radionicu praktičnog rada na 3D printerima u trajanju 30 školskih sati. Namijenjena je djeci starijoj od 12 godina i srednjoškolcima.

3D printanje je proces digitalne proizvodnje pomoću kojeg iz digitalnog dizajna dobivamo fizički predmet. 3D skeniranje je proces koji omogućava mjerenje i snimanje, bez dodira površine, oblika i boja postojećeg objekta, da bi se dobio računarski kompatibilan digitalni oblik.

Polaznici će naučiti kako funkcionira suvremeni alat poput 3D printera i 3D skenera, koristiti odgovarajuće aplikacije kako bi savladali postupke poput 3D modeliranja, 3D skeniranja te na koncu i sam 3D ispis.

Praktičnim radom s 3D printerima polaznici će se upoznati s nebrojenim mogućnostima ove tehnologije. Uz sam razvoj znanja kroz projekte, polaznici će se susresti i s mnogim tips&trics korisnim savjetima za one koji žele znati više.

Program radionice sastoji se od teorijskog uvoda i praktičnog rada na projektima u kojima će imati priliku primijeniti stečena teorijska znanja te se kreativno izraziti.