SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Službenik za informiranje

Kontakt:

 

Službenik za informiranje: Aida Vidović Krilanović

e-mail: aida.vidovic-krilanovic@ns-sesvete.hr

 

Zamjenik službenika za informiranje: Zoran Radovanović

e-mail: zoran.radovanovic@ns-sesvete.hr

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje