Školska godina 2017./2018.Tečajevi stranih jezika


PRIPREMNI ĐAČKI ( 6 god. ), ĐAČKI I OMLADINSKI TEČAJEVI

  • trajanje: 65 sati kroz cijelu šk. godinu (18.rujna 2017. - 15.lipnja 2018.)
  • dinamika: 2 x 1 šk.sat tjedno

TEČAJEVI ZA ODRASLE

  • trajanje: 70 sati – zimski semestar (8.veljače 2018. –21.lipnja 2018.)
  • dinamika: 2 x 2 šk. sata tjedno

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

  • minimalni broj sati: 10
  • dinamika: prema dogovoru

TEČAJEVI ZA UMIROVLJENIKE

  • trajanje: 60 sati (22.rujna 2017. - 18. svibnja 2018.)
  • dinamika: 2 x tjedno 60 min.
  • termin: u jutarnjim satima ili prema dogovoru
kontakt: Ksenija Blažun