Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, obavještavamo da ravnateljica Narodnog sveučilišta "Sesvete" te predsjednik i članovi Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta "Sesvete" ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Narodno sveučilište "Sesvete" ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Izmjena plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu