IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Izvješće o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2019. godinu

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu