FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2020. godinu

LINK: Financijski plan za 2020. godinu
LINK: Obrazac Obrazloženja financijskog plana

 

Financijski plan za 2019. godinu 2. izmjena

LINK: Financijski plan za 2019. godinu 2. izmjena

 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

LINK: Prijedlog FP-a 2020.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU izmjena

LINK: FP 2019.-izmjena

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

LINK: FP za 2019 – Download

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

LINK: FP za 2018 – Download

 

Financijski plan za 2018. – 1.izmjene

LINK: Financijski plan za 2018 – Download

 

Financijski plan za 2018. 

LINK: Financijski plan za 2018 – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu 

LINK: Financijski plan za 2017-2_izmjene – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu

LINK: Financijski plan za 2017 – Download

 

Financijski plan za 2017. godinu 

LINK: FP ZA 2017 – Download