ŠKOLSKA GODINA 2018. / 2019.

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA

PRIPREMNI ĐAČKI ( 6 god. ), ĐAČKI I OMLADINSKI

• trajanje: 65 sati kroz cijelu šk. godinu (17.rujna 2018. – 14.lipnja 2019.)
• dinamika: 2 x 1 šk.sat tjedno

TEČAJEVI ZA ODRASLE

• trajanje: 70 sati – proljetni semestar (12.veljače 2019. – 18.lipnja 2019.)
• dinamika: 2 x 2 šk. sata tjedno

INDIVIDUALNI TEČAJEVI

• minimalni broj sati: 10
• dinamika: prema dogovoru

TEČAJEVI ZA UMIROVLJENIKE

• trajanje: 60 sati (21.rujna 2018. – 17. svibnja 2019.)
• dinamika: 2 x tjedno 60 min.
• termin: u jutarnjim satima ili prema dogovoru