MEĐUNARODNI PROJEKTI

GET ONLINE WEEK 2012

Centar za obrazovanje Narodnog sveučilišta „Sesvete“ sudjelovao je u europskoj kampanji GET ONLINE WEEK 2012 koja je trajala od 26.03. – 30.03. 2012.

Riječ je o međunarodnoj kampanji razvoja informatičke pismenosti koja se provodila u više od 50 zemalja Europe u organizaciji Telecentra Europe AISBL uz potporu Europske komisije i brojnih međunarodnih organizacija. Cilj kampanje je bio potaknuti digitalnu uključenost raznih skupina ljudi koji iz nekog razloga nemaju pristup Internetu kao i promovirati nove alate koji pojedincu mogu pomoći u učenju, zapošljavanju i korištenju informacijsko komunikacijskih tehnologija.

Više o cijeloj akciji možete naći na www.getonlineweek2012.eu

Kao aktivni sudionici kampanje u kompjuterskoj učionici Narodnog sveučilišta „Sesvete“ organizirali smo kompjutersku radionicu namijenjenu pripadnicima treće životne dobi i mladim nezaposlenim stanovnicima Sesveta. Svatko je pronašao nešto za sebe – stariji sudionici radionice su naučili „surfati“ Internetom tražeći informacije vezane uz svoje hobije, a ostali su rješavali Skillage online kviz i provjeravali svoje znanje o informatičkim vještinama koje su danas izuzetno važne u traženju zaposlenja.