DJEČJI LIKOVNI NATJEČAJI

DJEČJI LIKOVNI NATJEČAJ 2015

Galerija dvorane Narodnog sveučilišta Sesvete od 10-12 sati
Meandrom prijateljstva Centar za kulturu Narodnog sveučilišta Sesvete ove godine obilježava 11. godišnjicu Dječjeg likovnog natječaja.