BESPLATNE RADIONICE TIJEKOM ŠKOLSKIH PRAZNIKA

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

SESVETSKO LJETO

DRAMSKE RADIONICE

Od 10.00 – 11.30 sati  

Dvorana Narodnog sveučilišta „Sesvete“

Voditeljica:  Marija Margetić

Za djecu školskog uzrasta (7+)

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

SESVETSKO LJETO

LIKOVNE RADIONICE

Od 10.00 – 11.30 sati  

Za djecu školskog uzrasta (7+)

Sav materijal i pribor za likovne radionice su osigurani.

Program je financiran od Grada Zagreba i za sve sudionike je besplatan.

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

SESVETSKO LJETO

GLAZBENE RADIONICE – SYNTHESIZER

Od 18.00 – 19.30 sati  

Dvorana Narodnog sveučilišta „Sesvete“

Voditelj:  Branko Glavan

Za djecu školskog uzrasta (7+)

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

SESVETSKO LJETO

DRAMSKE RADIONICE

Od 10.00 – 11.30 sati  

Dvorana Narodnog sveučilišta „Sesvete“

Voditeljica:  Marija Margetić

Za djecu školskog uzrasta (7+)

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

SESVETSKO LJETO

GLAZBENE RADIONICE – SYNTHESIZER

Od 18.00 – 19.30 sati  

Dvorana Narodnog sveučilišta „Sesvete“

Voditelj:  Branko Glavan

Za djecu školskog uzrasta (7+)

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

SESVETSKO LJETO

DRAMSKE RADIONICE

Od 10.00 – 11.30 sati  

Dvorana Narodnog sveučilišta „Sesvete“

Voditeljica:  Marija Margetić

Za djecu školskog uzrasta (7+)

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

AFRIČKO LJETO U SESVETAMA

Besplatne radionice afričke kulture, lončarstvo, izrada nakita, igre, ples i glazba.

Otvorena scena – Trg D. Domjanića ispred zgrade Narodnog sveučilišta „Sesvete“ od 10.00 – 11.30 sati.

Voditeljica: Lynder Musimbi Libese

Program je financiran od strane Grada Zagreba i za sve sudionike je besplatan, a materijal i pribor su osigurani.

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

AFRIČKO LJETO U SESVETAMA

Besplatne radionice afričke kulture, lončarstvo, izrada nakita, igre, ples i glazba.

Otvorena scena – Trg D. Domjanića ispred zgrade Narodnog sveučilišta „Sesvete“ od 10.00 – 11.30 sati.

Voditeljica: Lynder Musimbi Libese

Program je financiran od strane Grada Zagreba i za sve sudionike je besplatan, a materijal i pribor su osigurani.

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

AFRIČKO LJETO U SESVETAMA

Besplatne radionice afričke kulture, lončarstvo, izrada nakita, igre, ples i glazba.

Otvorena scena – Trg D. Domjanića ispred zgrade Narodnog sveučilišta „Sesvete“ od 10.00 – 11.30 sati.

Voditeljica: Lynder Musimbi Libese

Program je financiran od strane Grada Zagreba i za sve sudionike je besplatan, a materijal i pribor su osigurani.

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

AFRIČKO LJETO U SESVETAMA

Besplatne radionice afričke kulture, lončarstvo, izrada nakita, igre, ples i glazba.

Otvorena scena – Trg D. Domjanića ispred zgrade Narodnog sveučilišta „Sesvete“ od 10.00 – 11.30 sati.

Voditeljica: Lynder Musimbi Libese

Program je financiran od strane Grada Zagreba i za sve sudionike je besplatan, a materijal i pribor su osigurani.

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

AFRIČKO LJETO U SESVETAMA

Besplatne radionice afričke kulture, lončarstvo, izrada nakita, igre, ples i glazba.

Otvorena scena – Trg D. Domjanića ispred zgrade Narodnog sveučilišta „Sesvete“ od 10.00 – 11.30 sati.

Voditeljica: Lynder Musimbi Libese

Program je financiran od strane Grada Zagreba i za sve sudionike je besplatan, a materijal i pribor su osigurani.

BESPLATNE RADIONICE ZA DJECU I MLADE TIJEKOM LJETNIH ŠKOLSKIH PRAZNIKA

AFRIČKO LJETO U SESVETAMA

Besplatne radionice afričke kulture, lončarstvo, izrada nakita, igre, ples i glazba.

Otvorena scena – Trg D. Domjanića ispred zgrade Narodnog sveučilišta „Sesvete“ od 10.00 – 11.30 sati.

Voditeljica: Lynder Musimbi Libese

Program je financiran od strane Grada Zagreba i za sve sudionike je besplatan, a materijal i pribor su osigurani.