KVARTURA – VRATA ŠIROM OTVORENA

KvARTura – Vrata širom otvorena 2014.

Akcijom KvARTura – Vrata širom otvorena prezentiraju se rad i programi centara za kulturu koji se nude tijekom cijele godine.