IMGP79612015-11-13-najave-premijera-mjuziklP114058810380279_914154175320800_3367071121073765457_nDramski-studio-3_92A2255m2015-12-14-mjuziklMALI-SESVEĆANI-2czk_akcije-i-manif_Kvartura_Vrata_8fasnik2011_naslovna-(1)probudi-se-proljece-51240389_914158125320405_3409580773635475284_nP11609212015-07-16-SP1130592P1160965_92A2178-copy_92A5022P1110689KONCERT-I-SYNTH-2015P11107542015-02-15-fasnik-17medjuzupanijska_split12015-08-28-Sesslide_1slide_2slide_3slide_4slide_52015-02-15-fasnik-12balet-fasnik-0961795265_10202747626065709_8223695638989756251_oczk_akcije-i-manif_Kvartura_Vrata_4Picture-084
Naziv kampanje

GDPR


Informacije o korištenju osobnih podataka

Petak | 26.10.2018.g.


LINK: 01_Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba - Download

LINK: Informacije o korištenje osobnih podataka - Download

LINK: Informacije o korištenje osobnih podataka - Download

LINK: Obrazac dopuna i ili promjena osobnih podataka - Download

LINK: Obrazac dopuna i ili promjena osobnih podataka - Download

LINK: Obrazac povlačenja privole za obradu i korištenje osobnih podataka - Download

LINK: Obrazac povlačenja privole za obradu i korištenje osobnih podataka - Download

LINK: Obrazac za podnošenje pritužbe - Download

LINK: Obrazac za podnošenje pritužbe - Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe evidencije o polaznicima programa, projekata, radionica i sl - Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe evidencije o polaznicima programa, projekata, radionica i sl - Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe ispisa predračuna i ili računa - Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe ispisa predračuna i ili računa - Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe provođenja natječaja za prijam u radni odnos ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odonosa - Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe provođenja natječaja za prijam u radni odnos ili stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odonosa - Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe sastavljanja ugovora i realizacije prava i obveza koje iz istih proizlaze - Download

LINK: Suglasnost za korištenje osobnih podataka za potrebe sastavljanja ugovora i realizacije prava i obveza koje iz istih proizlaze - Download

LINK: Suglasnost za korištenje podataka radi evidencije vezane za pravo na pristup informacijama - Download

LINK: Suglasnost za korištenje podataka radi evidencije vezane za pravo na pristup informacijama - Download